İMÇK Kararı sonrası Tekstil Sektörü için baca filtresi yönlendirmesi

İMÇK Kararı sonrası Tekstil Sektörü için baca filtresi yönlendirmesi

Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından Tekstil sektöründe filtre kullanımı zorunluluğu getirildi. 04.11.2021 tarih ve 101 sayılı İMÇK kararında Yağ Buharı parametresi için bacada ölçülecek değerin, 31.05.2022 ye kadar 50 mg/m3 31.05.2022 tarihinden sonra 15 mg/m3 sınır değerini sağlaması istenmiştir. Sağlanmaması durumunda 1 kereye mahsus cezai işlem uygulanmayacak olup 2. Ölçümde cezai yaptırım uygulanacaktır.

Ayrıca 21.12.2021 tarih ve 102 sayılı İMÇK kararında tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve ısı yayarak emisyon çıkışı sağlayan tüm makine bacalarından havaya atılan yağ vb kirleticilerin emisyon kapasitesine göre planlanarak monte edilmiş %90 verimle çalışan filtreden geçilmesine, yine Organik Buhar ve Gaz Emisyonları için tüm kirleticiler azaltımı yönünden %80 verimle çalışacak filtreden geçilerek atmosfere verilmesine ve filtre kurulumlarının 08.07.2022 tarihine kadar süre verilmiş olup, bu tarihe kadar verimlilikle ilgili(öncesi ve sonrası) ölçümü içeren raporun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulmasına ve uygunluk alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Envira Mühendislik, İMÇK kararları ve bu kararlar sonrasında alınacak aksiyonlarla ilgili firmalara bilgi vermektedir. Yasal şartların sağlanması konusunda destek sağlamaktadır.

Bacalara Filtre kurulumu ve ön bilgi için Gümüş Enerji web sitesine ziyaret edebilirsiniz.